Zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)

ROAS (zwrot z nakładów na reklamę) to wskaźnik, który pokazuje skuteczność Twoich inwestycji w reklamę. Wyraża on stosunek przychodów do kosztów reklamy. Im wyższy wskaźnik ROAS, tym większy zysk generują Twoje działania reklamowe.

ROAS obliczany jest w procentach i wyrażany jest wzorem: Przychody z kampanii/Koszty reklamy *100%.

Dzięki ROAS możesz monitorować skuteczność wydawanych środków, a także porównywać skuteczność poszczególnych kampanii. Ważne jest, aby wskaźnik ROAS utrzymywał się na odpowiednim poziomie, aby móc uznać reklamę za opłacalną.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń