Średni koszt konwersji

Średni koszt konwersji to pojęcie, które można spotkać w marketingu internetowym. Oznacza ono średni koszt jednego zrealizowanego celu kampanii. Średni koszt konwersji to wartość, która odpowiada sumie wszystkich kosztów poniesionych na wszystkie kliknięcia podzieloną przez liczbę konwersji. Jest to istotny wskaźnik, który pozwala określić, czy dana kampania jest opłacalna. Średni koszt konwersji pomaga również określić, jaka jest skuteczność danej kampanii i jaki wpływ ma na nią budżet. Analizując średni koszt konwersji, marketerzy mogą lepiej zrozumieć, jak skutecznie wykorzystywać budżet i zwiększać wyniki kampanii.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń