Ślepy zaułek (Orphan page)

Ślepy zaułek (Orphan page) to sytuacja, która występuje, gdy strona internetowa ma złą strukturę. Użytkownik nie ma możliwości powrotu do poprzednich podstron lub strony głównej. Można to naprawić za pomocą popularnych breadcrumbs. Breadcrumbs to nawigacja HTML, która pozwala użytkownikom śledzić ścieżkę, którą przeszli i zawiera linki do poprzednich stron. Zazwyczaj wyglądają one jak lista punktowana, zawierająca nazwy stron, które odwiedził użytkownik. Breadcrumbs są szczególnie przydatne w dużych witrynach internetowych. Ułatwiają one użytkownikom znalezienie informacji, których szukają, i zapobiegają ślepym zaułkom.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń