KPI – kluczowe wskaźniki efektywności – definicja

KPI – kluczowe wskaźniki efektywności – definicja

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to dane, które pomagają mierzyć skuteczność działań w firmie. Pozwalają one określić, czy wykonywane czynności przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonego celu. KPI są stosowane w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, w tym w marketingu, sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi, procesach produkcyjnych itp.

KPI – jakie są ich rodzaje?

KPI mogą mieć różne formy i dotyczyć różnych dziedzin działalności. Przykłady KPI marketingowych to wskaźniki pozyskania klientów, współczynnik konwersji, wskaźnik kosztu pozyskania klienta, współczynnik rentowności, czas reakcji, wskaźnik lojalności itp. Natomiast KPI dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi to m.in. wskaźnik rotacji pracowników, wskaźnik zadowolenia pracowników, wskaźnik wypalenia, wskaźnik wydajności pracowników itp.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń