Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)

Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)

ROAS jest współczynnikiem, który pokazuje ile zyskujemy wydając 1zł na reklamę. Wyrażany jest w postaci całkowitego zysku, który uzyskano po wydaniu określonej kwoty. Aby obliczyć ROAS trzeba podzielić zysk z reklamy przez jej koszt.

Jeśli chcemy zmaksymalizować zwrot z naszej reklamy ROAS powinno być większe niż jeden. Wartość mniejsza od jeden oznacza, że na reklamę wydawane jest więcej niż się na niej zyskuje. Większość firm reklamowych stara się dążyć do tego, aby osiągnąć jak najwyższy zwrot z nakładów na reklamę, poprzez optymalizację kampanii reklamowych.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń