Click bot

Click bot to specjalny skrypt, który imituje prawdziwego użytkownika i wykonuje sztuczne kliknięcia w reklamy.

Jak działa click bot?

Click bot działa na podstawie zaprogramowanych instrukcji, które pozwalają mu na wykonywanie sztucznych kliknięć na reklamy. Zazwyczaj click boty są używane przez właścicieli witryn internetowych, aby wygenerować ruch na ich stronach.

Jak Google wykrywa click bota?

Google opracował system, który w przeważającej większości potrafi wyłapać click boty. System ten analizuje wszystkie kliknięcia i wyłapuje te, które są sztuczne. Kiedy Google wykryje click bota, zostanie on zablokowany i wszystkie jego działania zostaną zatrzymane.

Podsumowanie

Click bot to specjalny skrypt, który pozwala na generowanie sztucznych kliknięć. Jest to nielegalne i nieetyczne, a Google opracował system, który pozwala na ich wykrycie i zablokowanie.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń