Audyt UX

Audyt UX jest kompleksową analizą ekspercką, która ma na celu zbadanie zgodności serwisu internetowego z oczekiwaniami, preferencjami i przyzwyczajeniami jego użytkowników. Przeprowadzony audyt użyteczności pozwala zweryfikować, czy dany serwis internetowy odpowiada potrzebom internautów. Pozwala również wskazać, co można zmienić, aby zwiększyć satysfakcję użytkowników.

Audyt UX składa się z kilku etapów, w tym analizy danych demograficznych, badań użyteczności, analizy struktury informacji oraz testów usprawnień. Na każdym etapie eksperci mogą wykryć problemy i błędy, a także wskazać możliwe rozwiązania. Audyt użyteczności jest niezbędny, aby zapewnić użytkownikom komfortowe i przyjemne doświadczenie.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń