Adres IP (IP Address)

Adres IP (IP Address) jest liczbą przypisywaną komputerowi, który łączy się z internetem. Ten unikalny adres internetowy pozwala wykonać identyfikację komputera, a tym samym uzyskać dostęp do globalnej sieci. Najczęściej adres IP występuje w systemie dziesiętnym i składa się z czterech cyfr oddzielonych od siebie kropkami.

Jeśli chodzi o hosting stron internetowych, to na ogół adresy IP są identyczne dla większości serwerów i witryn, chociaż są i wyjątki. Adres IP może być statyczny lub dynamiczny. Statyczny adres IP jest stale przypisywany do konkretnego urządzenia, natomiast dynamiczny jest zmieniany przez dostawcę usługi internetowej.

Adresy IP pełnią kluczową rolę wśród wielu protokołów i technologii związanych z sieciami i internetem, m.in. w protokole DHCP, usłudze DNS, transmisji danych i komunikacji między serwerami.

Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Subscribe to our newsletter

Przeczytaj pozostałe artykuły

Zadzwoń